Z nami Waszym dzieciom grozi jedynie ogromna dawka dobrej zabawy!

Nic nie cieszy nas bardziej, niż zadowolone twarze dzieciaków biorących udział w organizowanych przez nas półkoloniach i szkółkach. Wasze przychylne opinie, słowa uznania i fakt, że wracacie do nas z roku na rok to najlepsza nagroda za wszelkie nasze starania!

Dziękujemy za zaufanie i z radością przedstawiamy ofertę „WAKACYJNA PRZYGODA 2024”! Również w tym roku zrobimy wszystko, żeby Wasze pociechy spędziły niezapomniane wakacje!

hitsport
hitsport
hitsport
hitsport

Tych wszystkich, którzy trafili do nas po raz pierwszy serdecznie witamy i zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Tylko wtedy przekonają się Państwo, że... zespół Hit-Sport jest najlepszy w organizowaniu rozrywki dla wszystkich dzieciaków!

Opracowany przez nas program jest wyjątkowy! Z nami nie można się nudzić! Bloki tematyczne układamy w taki sposób, aby dzieci w ciągu dnia brały udział w zajęciach o zróżnicowanej tematyce dostosowanej do ich wieku i możliwości.

Każdy dzień to zupełnie nowa WAKACYJNA PRZYGODA!

Zapewniamy NAJLEPSZĄ KADRĘ INSTRUKTORSKĄ! Każdy z nich posiada uprawnienia pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Pośród nich znajdują się nauczyciele, sędziowie różnych dyscyplin sportu, byli przedstawiciele kadry narodowej w lekkoatletyce, oficerowie Wojska Polskiego, ratownicy GOPR i WOPR oraz instruktorzy różnych form aktywności. To właśnie dzięki nim Wasze dziecko nie tylko aktywnie spędzi czas ale i zdobędzie oraz udoskonali niezbędną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, zachowania w wodzie, podstaw ratownictwa i zasad bezpiecznego poruszania się po górach.

Nasza doświadczona kadra jest gwarancją bezpieczeństwa i znakomitej zabawy!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a także biorąc pod uwagę czas w którym się obecnie znajdujemy podjęliśmy współpracę z Hotelem Perła Południa w Rytrze. Zlokalizowanie naszych zajęć w takim miejscu to bezpieczeństwo, jakość, bardzo dobra infrastruktura oraz smaczna kuchnia.

Naszą dewizą są zadowolone dzieci  dlatego wybierz mądrze i ZAUFAJ PROFESJONALISTOM!

Półkolonia organizowana jest dla dzieci w wieku 7- 15 lat

 

HIT- SPORT organizuje w wakacje 2024 „Wakacyjną przygodę” dla dzieci i młodzieży w terminach:

 • I  TURNUS: 24.06 - 05.07.2024 - przerwa weekendowa 29 - 30.06.2024  

 • II  TURNUS: 08.07 - 19.07.2024 - przerwa weekendowa 13 - 14.07.2024  

 • III TURNUS: 22.07 - 02.08.2024 - przerwa weekendowa 27 - 28.07.2024    

Miejsce zajęć: Hotel Perła Południa w Rytrze 

Hotel Perła Południa w Rytrze to idealne miejsce na turystykę aktywną. Położony jest w Dolinie Wielkiej Roztoki w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a jego infrastruktura w postaci krytego basenu, kortów tenisowych, hali sportowej czy siłowni doskonale sprawdza się podczas prowadzenia naszych zajęć.

Opis Wakacyjnej Przygody - FAKTY

 • Autokar odbiera i przywozi dzieci w wyznaczone miejsca na trasie Nowy Sącz - Stary Sącz - Rytro

 • Naszą „bazą” jest Hotel Perła Południa w Rytrze

 • Każdego dnia dzieciom zapewniany jest ciepły posiłek

 • Dzieci od momentu odebrania z przystanku, aż do powrotu do Nowego Sącza są pod stałą opieką opiekunów

 • Podczas trwania turnusu zaplanowane są dwie wycieczki

 • Na okres trwania turnusu każde dziecko posiada ubezpieczenie NNW.

Program półkolonii obejmuje:

Gry zespołowe i zajęcia ogólnorozwojowe (gry i zabawy): zajęcia z poszczególnych dyscyplin sportowych, takich jak: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, pozwolą dzieciom nauczyć się zasad współpracy oraz zdrowej rywalizacji, emocji nie zabraknie.

Basen: zajęcia odbywać się będą na krytym basenie w Perle Południa, uczestnicy będą bawić się pod okiem wykwalifikowanych wychowawców i instruktorów.

Zajęcia linowe: uczą pokonywania trudnego terenu i oswajają z przestrzenią; uczestnicy będą budować i pokonywać mosty linowe na wysokości, budować wieżę, zjeżdżać na linach (tyrolka) oraz uczyć się wiązania podstawowych węzłów na co dzień wykorzystywanych w żeglarstwie i podczas wspinaczki.

Strzelanie: zajęcia uczą obchodzenia się z bronią pneumatyczną (pistolety, wiatrówki, karabinek snajperski) oraz szczególnych zasad panujących na strzelnicy.

Rowery: Uczestnicy poznają zasady bezpieczeństwa i zachowania na drodze oraz pogłębią technikę jazdy na rowerze górskim. Kolejną przygodą będzie wycieczka w teren o różnej skali trudności.

Pierwsza pomoc: nauka podstawowych zasad postępowania w ratownictwie medycznym (wybrane zdarzenia najczęściej występujące w życiu codziennym) takich jak: postępowanie w razie omdlenia, tamowanie krwotoku, unieruchamianie złamanych kończyn również wzywanie pomocy w górach, na kąpieliskach itp. To wiedza, dzięki której mali bohaterowie mogą stać się naprawdę wielcy.

Orienteering: uczestnicy nauczą się czytania mapy, wyznaczania azymutu. Po wstępnym szkoleniu doskonalić będą zdobyte umiejętności podczas biegów na orientacje, podchodów oraz innych zabaw.

Survival: Podczas zajęć uczestnicy wezmą udział w szeregu atrakcji i zostaną postawieni przed wieloma wyzwaniami, którym będą musieli sprostać. Poznają podstawowe techniki survivalove w tym:

 • techniki budowy schronienia z materiałów naturalnych

 • techniki rozpalania ognia w terenie różnymi sposobami

 • techniki sygnalizacji swojego miejsca pobytu w przypadku zaginięcia.

Wycieczki: podczas trwania turnusów zaplanowane zostały dwie wycieczki tematyczne:

 1. Wycieczka do Wąwozu Homole. Dodatkowo podczas wycieczki odwiedzimy dyżurkę GOPR, gdzie dzieci będą miały możliwość zapoznania się z pracą Ratowników. 

 2. Wycieczka do Labilandu. 

Cena: 1100 zł

Informacja i zapisy:

Rezerwacji można dokonać poprzez formularz dostępny w zakładce "Rezerwacja". Przed wypełnieniem formularza, należy zapoznać się z przystankami. Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo wiadomość zwrotną z potwierdzeniem rezerwacji.

Dodatkowo zapisów dokonać można w biurze:

Biuro Turystyczne Hit-Sport & Travelisland            
33-340 Stary Sącz ul. Kazimierza Wielkiego 12            
tel. (18) 443 46 57, kom. 604 152 929            
e-mail: biuro@hitsport.pl

UWAGA!! Ilość miejsc ograniczona*

 Program może ulec zmianie w przypadku złych warunków atmosferycznych.

Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – regulaminem.

 

   1.Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 7-14lat.

 1. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.

   3.Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

 1. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii po wpłaceniu zaliczki w kwocie 200zł, oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza ze strony www. Pozostałą część kwoty powinien wpłacić do 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii.
 2. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy półkolonii na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 3. Warunki rezerwacji:
 • zgłoszenie osobiście w biurze lub przez formularz ze strony www.
 • wpłata zaliczki w kwocie 200zł w biurze lub na konto firmy (z adnotacją w tytule płatności zawierającą nazwisko i imię uczestnika półkolonii oraz datę turnusu)
 1. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania jej przez organizatora.
 2. Koszty rezygnacji z półkolonii:
 • w przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.
 • w przypadku rezygnacji z półkolonii przed jej rozpoczęciem z przyczyn nie zależnych od uczestnika (np. nagła choroba) zwracana jest wpłacona kwota.
 • w przypadku rezygnacji z półkolonii podczas jej trwania zwroty ustalane są indywidualnie.
 1. Nieobecność uczestnika półkolonii na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu wpłaty za niewykorzystane zajęcia.
 2. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na półkolonię powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na formularzu zgłoszenia.
 3. Uczestnik półkolonii lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 4. Uczestnik półkolonii ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 5. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/ Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemachwychowawczych.
 6. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.
 7. Rodzice oraz opiekunowie mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w półkolonii o przestrzeganiu zakazu samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia opiekunowi.
 8. Podane godziny odjazdu oraz powrotu autokaru z przystanków są godzinami orientacyjnymi.
 9. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom na wybranych przystankach. Po pisemnym oświadczeniu rodziców lub opiekunów organizator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko nie będzie odbierane przez rodzica lub opiekuna tylko przez osobę upoważnioną, dziecko same wraca do domu itp.).
 10. Dla bezpieczeństwa uczestników półkolonii organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda itp.)
 11. Uczestnicy mają prawo do:
 • spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku,
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych - podczas półkolonii,
 • wnoszenia próśb i skarg do wychowawców,
 • uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub Kierownika półkolonii.
 1. Uczestnicy mają obowiązek:
 • wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia,
 • dbać o czystość i porządek,
 • przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych informować wychowawcę.
 • mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie,
 • dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach,
 • uczestnikom zabrania się niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
 • na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw oraz zażywania różnego rodzaju używek.
 1. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewniony obiad.
 2. Możliwe jest przynoszenie własnych napojów oraz dodatkowych kanapek przez uczestników.
 3. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik Półkolonii.
 4. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkoloniach oraz w szczególności wypełnienie formularza rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu półkolonii „WAKACYJNA PRZYGODA” organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Hit-Sport.
Orientacyjne godziny odjazdu/powrotu autokaru na trasie: Nowy Sącz – Rytro
Przystanek nr 1
 • Przy dworcu PKP (podwójny przystanek MPK przy Al. Batorego) godz.8.30
 • Przy dworcu PKP (podwójny przystanek MPK przy Al. Batorego) godz.17.30
Przystanek nr 2
 • Ul. Kr. Jadwigi (przystanek między ul. Siemiradzkiego i Wiśniowieckiego) godz. 8.35
 • Ul. Kr. Jadwigi (przystanek przed ulica Nawojowską) godz.17.25
Przystanek nr 3
 • Ul. Kr. Jadwigi (przystanek przed Białym Klasztorem) godz.8.35
 • Ul. Kr. Jadwigi (obok zajazdu Sądeckiego) godz.17.25
Przystanek nr 4
 • Bulwar Narwiku (przy moście ul. Lwowskiej) godz.8.40
 • Bulwar Narwiku (przy moście ul. Lwowskiej) godz.17.20
Przystanek nr 5
 • Ul. Paderewskiego (pierwszy przystanek od ul. Tarnowskiej) godz.8.45
 • Ul. Paderewskiego (przystanek przy ul. Tarnowskiej) godz.17.15
Przystanek nr 6
 • Ul. Paderewskiego (przystanek naprzeciwko Filemona) godz.8.45
 • Ul. Paderewskiego (przystanek przy Filemonie) godz.17.10
Przystanek nr 7
 • Ul. Broniewskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Barską) godz.8.50
 • Ul. Broniewskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Barską) godz.17.10
Przystanek nr 8
 • Ul. Batalionów Chłopskich godz.8.50
 • Ul. Aleje Sucharskiego godz.17.05
Przystanek nr 9
 • Ul. Prażmowskiego (obok szkoły nr: 20) godz. 8.55
 • Ul. Prażmowskiego (naprzeciw szkoły nr: 20) godz.17.05
Przystanek nr 10
 • Al. J. Piłsudskiego (obok garaży) godz.9.00
 • Al. J. Piłsudskiego (naprzeciw garaży) godz.16.55
Przystanek nr 11
 • Ul. I Brygady (naprzeciw myjni samochodowej) godz.9.05
 • Ul. I Brygady (naprzeciw myjni samochodowej) godz.16.50
Przystanek nr 12
 • Al. J. Piłsudskiego (obok Reala) godz.9.10
 • Al. J. Piłsudskiego (przystanek naprzeciwko Reala) godz.16.45
Przystanek nr 13
 • Ul. Grunwaldzka (przy cegielni), 9.15
 • Ul. Grunwaldzka (przy cegielni), 16.40
Przystanek nr 14
 • Ul. Węgierska - Biegonice (Blachy), 9.25
 • Ul. Węgierska - Biegonice (Szkoła), 16.25
Przystanek nr 15
 • Ul. Węgierska (przystanek przed mostem na Popradzie), 9.30
 • Ul. Węgierska (za mostem na Popradzie w stronę N. Sącza), 16.20
Przystanek nr 16
 • Stary Sącz - Park & Ride, 9.35
 • Stary Sącz - Park & Ride, 16.15
Formularz Wakacyjna Przygoda 2024